İznik Çini Sempozyumu

İznik Çini ve Seramik Sempozyumu; İznik’in UNESCO Dünya Miras Adaylığı Hazırlık çalışmaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesi tarafından İznik Alan Başkanlığı koordinatörlüğünde düzenlenmektedir.

Birçok medeniyetin sanat geçmişinde izine rastlanan Çini ve Seramik Sanatı, Türk Sanatları arasında da oldukça önemli bir yere sahiptir. Gerek akademik gerekse usta-çırak ilişkisi yolu ile çeşitli atölyelerde hem teorik hem de uygulamalı olarak birçok önemli çalışma yürütülmektedir. Türklerin yaşadıkları coğrafyalarda gerek kendilerinden önceki medeniyetlerin sanatsal çalışmalarındaki etkileşimler, gerekse bir arada aynı dönemlerde yaşayan ortak kültürlerin etkileşimleri Türk Çini ve Seramik Sanatının gelişiminde etkili olmuştur. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde bulunan İznik Çini ve Seramik Sanatı, Türk Çini ve Seramik Sanatında önemli bir yer tutmaktadır.

Sempozyumda; İznik Çini ve Seramik Sanatı’nda gelenekselin ve yerelin değerlerini modern ve evrenselin beklentilerine dönüştürme arayışları konusunun tartışılması hedeflenmektedir.

Sempozyumda tartışılması benimsenen alt başlıklar şu şekildedir:

Çini ve seramik sanatı eğitimi / meslek eğitimi ve meslek pratiğinin karşılıklı beklentileri, çini ve seramik sanatı ile ilgili temel tanım ve kavramlar

Çini ve seramik pratiği / teknolojik gelişmelerin çini ve seramik sanatına etkileri

Çini ve seramik kullanımı / yeni ihtiyaçlar ve kullanım olanakları, mimaride çini ve seramik, kâşi, evani ve inovatif yeni arayışlar

Çini ve seramik üretimi / hammaddeden ürüne işçilik ve üretim süreci, coğrafi işaret-patent çalışmaları, çini, seramik üretimi ve pazarı ekonomisi

Çini ve seramik kültürel altyapısı / Çini ve seramik sanatı rotaları, müzeler, koleksiyonlar, somut olmayan kültürel miras ve turizm değeri, Türk Çini ve Seramik Sanatında İznik’in yeri

Çini ve seramik restorasyonu ve konservasyonu

Çini ve seramik arkeometrisi

İznik Çini ve Seramik Sempozyumu 9-10-11 Nisan 2020 Perşembe-Cuma-Cumartesi