ÇANDARLI HALİL HAYREDDİN PAŞA TÜRBESİ HAKKINDA

Surlar dışında Lefke Kapısı yakınında bulunan türbe, iki farklı kısımdan meydana gelmiştir. Daha alçak ve küçük eski kısım ise bu bölüme eklenmiş büyük kısım arasında bir kapı ile pencere vardır. Kapı ekleme yapılmadan önce eski türbenin girişi olarak kullanılıyormuş. Bu eski bina, 6x6 metrekare, ortası açık kubbeli bir yapı olup, burada Vezir-i Azam Halil Hayreddin Paşa ile oğlu Ali Paşa yatmaktadır. Baş ve ayak taşları kitabeli mermer lahitler türbenin hemen tamamını doldurur. Mezar taşlarının yazıları ve işçiliği emsalsizdir. Burada iki vezirden başka bir de kadın kabri vardır. Diğer türbede Halil Hayreddin Paşa’nın torunu ve akrabaları yatmaktadır. Taşı harap büyük bir erkek kabri ile diğer bir erkek kabrinden başka 8 kadın 6 çocuk toplam 16 kabir bulunmaktadır.

FOTOĞRAF GALERİSİ

KONUM BİLGİLERİ
ÇaÇANDARLI HALİL HAYREDDİN PAŞA TÜRBESİ