Mahmud Çelebi Cami HAKKINDA

Yeşil Cami’den sonra gelen ikinci abidevi eserdir. Ayasofya’nın 500 m. kadar güneyinde yer alır. Mahmud Çelebi, Sultan II. Murad’ın Vezir-i Azam’ı İbrahim Paşa’nın oğludur. 847 (1447) yılında İzladi Savaşı’ndan sonra Sırp Kralı Brankoviç’e esir düşmüş, Szegedin Antlaşması’ndan sonra 7000 düka altın karşılığında kurtarılmıştır. Esir düşmeden önce cami yaptırmış, kurtulduktan sonra 850(1447)’de vakfiyesini düzenletmiştir.

Cami, üç gözlü bir revak ve 8 m. çapında bir kubbe ile örtülmüştür. Kapı, Bursa kemerli bir eyvanın 180 cm gerisine konmuştur. Binanın kitabesi de bu kapının üzerine yerleştirilmiştir. Revaklı bölümün iki orta sütunu arasında mermer dikdörtgen bir kapı vardır. Revakın mermer korkuluk şebekeleri altı ayrı örnek gösterilir. Cephedekilerden biri oymalı diğeri kabartmalıdır. Uzun Arapça kitabede, Mahmud  Çelebi bin İbrahim Paşa’nın bu abideyi Sultan Murad zamanında 846(1442-1443) tarihinde yaptırdığı yazılıdır. Kitabede adı geçen imaretten eser yoktur.

FOTOĞRAF GALERİSİ

KONUM BİLGİLERİ
Mahmut Çelebi Camii