Hacı Özbek Cami HAKKINDA

Hacı Özbek Cami

Kılıçarslan Caddesi üzerindeki caminin bugünkü girişi Eşrefoğlu Sokağı’ndadır. Caminin batısındaki, Bizans dönemine ait iki sütun ve başlığı üzerine ve yan duvarlara oturtulmuş, bir sıra kesme taş üç sıra tuğla ile örtülmüş üç kemerli, tonozla örtülü revak kısmı, cadde genişletme çalışmları sırasında 1940 yılında yıktırılmış, kuzey cephesindeki bugünkü son cemaat yeri ilave edilmiştir. Bu değişiklik sırasında caminin üç satırlık mermer kitabesi orijinal yerinden alınarak batıdaki pencere içine konmuştur. Kitabede: ‘Muhammed oğlu Hacı Özbek, yediyüzotuzdört (H.734- M.1333/1334) senesinde, Allah rızasını halis ve temiz şekilde isteyerek, bu mübarek mescidi imar etti.’ Yazılıdır. Cami 7,89x7,97 m. boyutlu kare bir mekana sahiptir. Üçgenlerden oluşan kuşak dıştan oniki köşeli kasnak üzerine oturmakta olan kiremit kaplı kubbe ile örtülüdür. Saçak kısmı iki sıra kirpidir. Kasnakta üç adet kemerli pencere yer almaktadır. Mihrabı silmeli dikdörtgen bir niş şeklindedir. Batı ve doğu duvarlarında ikişer pencere, kuzeyde kapı ve pencere bulunmaktadır. Aslında bu cephede de iki pencere olmasına karşın, son cemaat yerinin kuzeye alınması ile bu değişiklik yapılmıştır. Caminin dış duvarları bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla, taşlar arasında birer dikey tuğla ile örülmüştür. Kasnakta da devam eden bu teknik kubbeye yaklaştıkça tuğla sıralar çoğalmaktadır. Batısındaki son cemaat yeri 1940’ta kuzeyine yeni bir son cemaat yeri eklenmiştir.  Osmanlı dönemi camilerinin ilk örneği olması bakımından ayrı bir önemi olan yapının, 1959 onarımında bazı kayıplara uğradığı söylenebilir. Halk arasında Çukur Cami olarak da bilinmektedir.

FOTOĞRAF GALERİSİ

KONUM BİLGİLERİ
HACI ÖZBEK CAMİİ