İSMAİL BEY HAMAMI HAKKINDA

Beyler Mahallesi Akçeşme sokakta bulunan harap durumdaki beş mekandan ibaret yapı çok zengin mimari süslemeleri olan küçük bir hamamdır. Yapı, çeşitli büyüklükte dört kubbeli mekan ve güneydoğu köşesinde tonoz örtülü uzun bir beşinci mekandan ibarettir. Kubbelerin her biri içten stalatit geçişlerle spiral dilimdi, yaldızlı olarak yivlenmiş çekici görünüştedir. Kaba yontma  taş ve tuğla örgülü duvarlar köşelerde  itina ile yontulmuş mermer bloklarla takviyelidir. Hamam XV. yy’ın ilk yarısına tarihlendiriyoruz.  Kubbe geçişlerinde ve duvar süslemelerinde kullanılan zengin stalaktitler, sıcaklık kubbesinin kıvrak helezonik yivler vardır. Yazıtı bulunmadığı için kesin yapım tarihi belli değildir. Çeşitli uzmanlar yapıyı 14-17. yüzyıllar arasında değişik zamanlara tarihlemektedir. Boyutlarına ve iç düzenine bakarak bir saraya ait özel bir hamam olduğunu düşünülmektedir. Beden duvarları moloz taş ve tuğlayla çok özen gösterilmeden örülmüş olan yapı kare planlıdır. Bu karenin içi de gene kare planlı ve her biri bir kubbeyle örtülü dört mekâna ayrılmıştır. Yapıya güney cephesine bitişik dikdörtgen bir mekândan girilir. Zamanında beşik tonozla örtülüyken bugün yalnız temelleri kalmış olan bir girişten asıl hamama geçilir. Hamamın dört bölümüne, birbiri içinden geçilerek ve saatin tersi yönünde ilerlenerek ulaşılır. Bölümlerin her birinin duvarları ve kubbelerinin içleri birbirinden farklı, ama hepsi de çok zengin malakâri bezemelerle kaplıdır. İznik Müzesi başkanlığında bakanlık izni ile Bursa Valiliği, İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesi katkıları ile restorasyon ve röleve projesine esas olmak üzere sondaj kazısı ve ön temizliği gerçekleştirildi. Temizlik ve kazı çalışması gerçekleşen tarihi hamamın temelleri açığa çıkarıldı. Çalışmaların tamamlanması ile restorasyon projesi çıkarılıp ardından aslına uygun restorasyonu gerçekleştirilecektir.

FOTOĞRAF GALERİSİ

KONUM BİLGİLERİ
İsmail Bey Hamamı