KIRGIZLAR TÜRBESİ HAKKINDA

Türbenin ne zaman kimin veya kimler adına yapılmış olduğu kesin olarak belli değildir.  İçinde yedi büyük bir de çocuk lahdi vardır. Surların dışında Yenişehir Kapısı’nın batısında bulunan türbe, üç sıra kesme küfeki taşı, iki sıra tuğla örgülü duvarlarla Osmanlı mimarisinin erken dönemine işaret ettiği gibi, içindeki kalem işleri de günümüze gelebilen en erken örnekler olarak dikkat çeker. İki bölümden ibaret türbenin doğu tarafındaki bölümü yıkılmış, sade bir duvar kalmıştır. Ana bölümdeki kubbe, yüksek dört duvar üzerine on iki köşeli yüksek bir tamburla oturan yuvarlak tromplar üzerine yükselmiştir. Dikey hatların iyice belirtilmiş olduğu türbede, iç mekan da zengin kalem işleri ile süslenmiştir. Siyah, kırmızı, sarı ve yeşil renklerle çok ferah bir atmosfer yaratılmıştır. Kıvrık dallı Rumiler yanında natüralist süslemeler, iki kulplu meyve dolu vazo, yılan sarılmış sütun ve şamdan gibi şekiller, Selçuklu üslubu ile natüralist şekillerin karıştığı erken Osmanlı dönemine XIV. yy’a işaret etmektedir.

FOTOĞRAF GALERİSİ

KONUM BİLGİLERİ
KIRGIZLAR TÜRBESİ