KOIMESIS KİLİSESİ HAKKINDA

Bu kilisenin tam adı “Koimesis tes Theotokos” kilisedir. Bu isim, “Hazreti Meryem’in Ölümü veya Göğe Yükselmesi” anlamına gelmektedir. Yapı, İznik’teki diğer kiliselerin bazilikal planından farklı olarak “Kapalı Yunan Haçı” tasarımında inşa edilmiştir.

Kesin tarihi ve kim tarafından yapıldığı belli değildir.1065 depreminde yıkılan kilise Konstantin tarafından tekrar onarılmış ve Aziz Nikephoros’a tahsis edimiştir.

Manastıra ait kilise, yeniliklere uğrayarak ve yeniden inşa edilerek 1922 yılına kadar ayakta durmuştur. Günümüzde yalnızca kalıntıları görülebilir.

Kilisenin ilk boyutları 20x20 m.’den biraz daha büyüktü ve büyük olasılıkla yalnızca tuğladan inşa edilmişti. Batı yönündeki dış dehliz, yapının hemen hemen tüm genişliği boyunca uzanıyordu. Kilise daha sonraları yenilenmiştir. İç bölüm, geniş gömme ayaklarla ve karınlı ve çapraz sivri tonozlarla kare biçiminde iki köşe açıklığa bölünmüştür. Bu alan daha önce, yapının beşik tonozlu tek bir merkezi açıklığını oluşturuyordu. Batı yönündeki üç kapı girişini sağlıyordu ve bunların tam karşısında bulunan öteki üç kapı ise nefine açılmaktaydı. Yanda kalan her iki dar alanda da birer kapı vardı. Ana nefte, dört .Bu kemerin üzerinde ise, çapı yaklaşık 6,8 m. olan bir kubbe yerleştirilmişti. Başlıklı sütunların, tek parçalı sütunların ve yalnızca başlıkların üzerinde yükselen üçlü kemer dizisi, her iki taraftaki geçit bölgesini birbirinden ayırıyordu. Bunun üzerinde, iki gömme ayak üzerinde, bir ısı penceresi işlevi gören bir duvar yer almaktaydı. Batı kemer tablası da aynı tarzda yontulmuştur. Yan nefler beşik tonozla kaplanmıştır. Her bir mahfazanın dar kenarında, bir kapı bulunmaktadır. Güneyde bulunan nefe, dışarıdan, çapraz eksende bulunan bir başka kapıdan geçilerek girilebilmektedir. İç mekan her bir mahfazada, içeriye doğru basamaklar halinde düzenlenmiştir. Beşik kemerli bema açıklığı ve yarı dairesel bir apsis ile bitiştirilmiştir. Bemanın yan duvarlarında, pastoforyonlara giden bir geçit vardır: Muhtemelen, özgün olarak takke tonozlarla kaplanmıştır, derin kemerli nişlerle yanlarda sınırlandırılmış, üç metreyi aşan merkezi bir orta mekandan oluşan çapraz odalar. Merkezi açıklık, her bir mahfazada, yuvarlatılmış bir apsisle birleştirilmiştir. Her üç apsis de, dış kısımlarında üç köşelidir. Yan apsislerin her birinde merkezi bir pencere bulunmakta ve ortada bulunan apsis, üç pencereyle aydınlatılmaktadır. Dış duvarlar düz olup, mafsallandırılmamıştır. Yalnızca naosun kebesini taşıyan kolonlar, dış bölümde de tekrarlanmaktadır. Gömme ayaklar, sahında ve tahminen batı cephesinde de çıkıntı yapmıştır.

 

FOTOĞRAF GALERİSİ

KONUM BİLGİLERİ
KOIMESIS KİLİSESİ