OBELİSK HAKKINDA

Halk arasında ‘Beştaş’, ‘Dikilitaş’, ‘Nişantaşı’ olarak da bilinen anıt, İznik ilçesinin 8 km. kuzeybatısındadır.  Roma döneminde Nikaia (İznik)’den, Nikomedia (İzmit)’e giden karayolunun virajında inşa edilmiştir. Günümüzde bağ içinde yükselen mezar anıtı Nikaia Kapı’larını yaptıran Cassius Chrestus’un kardeşi veya yeğeni olan C. Cassius Philiscus’a aittir. Anıtın, gri damarlı kesme taşlardan yapılmış demir bağlantılı kaidesi yüksekliği 3 m. genişliği 2 m. olan kare prizma şeklindedir. Bunun üzerinde 0,46 m. yüksekliğinde çok yivli korniş oturtulmuştur. Bunun köşelerinde palmetlerle bezemeli akroterler yer almaktadır. Bir kısmı tahrip olmasına rağmen belirgindir. Bu kaidenin üzerinde yükselen kısım, üç yüzeyli, yukarıya doğru incelen ve birbiri üzerine demir kamalarla oturtulmuş beş beyaz mermer blokla örülmüştür. Bundan dolayı da ‘Beştaş’ adını almıştır. Günümüzdeki yüksekliği 12 m.’dir. Aslında en üstte altıncı bir taşın bulunduğu, fakat buradan düşerek kaybolduğu anlaşılmaktadır. Obelisk’in geniş olan birinci taşın üzerindeki Yunanca kitabede ‘C. Cassius Philiscus, C. Cassius Asklepiodotus’un oğlu, 83 yıl yaşadı’ yazılıdır. Kitabede geçen C. Cassius Asklepiodotus Nikaia’nın ileri gelen ailelerinden olup, son derece zengindi. MS. 66 yılında Roma İmparatoru Neron (54-68) tarafından sürgüne gönderilmiş, tüm varlığına el konmuş fakat Galba (68-69) tarafından Nikaia’ya geri dönmesine izin verilmiştir.  Kaidede üçgen prizmatik dikili taşın iki yanında, görülen ayak izleri ve bağlantı yuvaları, bu kısımda bronz heykellerin bulunduğunu işaret etmektedir.  Yine üstte kaybolan altıncı taşın üzerinde bronzdan zafer tanrıçası Nike’nin  veya Tanrı Zeus Kartalı’nın heykelinin yer aldığı anlaşılmaktadır. Anıtın alt kısmında toprağa gömülü olan bölümde mezarın yer alır. Tümülüs mezar odası stilinde yapılmış olduğu belgelenmektedir.

FOTOĞRAF GALERİSİ

KONUM BİLGİLERİ
DİKİLİ TAŞ ( OBELİSK)