SARI SALTUK TÜRBESİ HAKKINDA

XIV. yy’a tarihlenen bir diğer türbe Sarı Saltuk Türbesi’dir. Lefke Kapısı dışında yer alan türbenin yaptıranı ve inşa tarihi bilinmemektedir. Türbede yatan kişinin Sarı Saltık olduğuna inanılır. Sarı Saltık asıl adı Mehmet Buhari, Koca Ahmet Yesevi’nin 1166-67 öğrencisi ve Hacı Bektaş’ın yol arkadaşıdır. Derviş olarak Orhan Gazi’nin sarayına gelmiştir. Türbe duvar tekniği ve plan özellikleri açısından 14.yy. sonuna tarihlendirir. Kare planlı, pandantif geçişli kubbe ile örtülü türbe, köşelerdeki L biçiminde payelere oturan yuvarlak kemerlerle sınırlanır. İçinde doğu-batı yönünde uzanan bir kabir yer alır. Paye ve kemerler taş ve tuğlanın birlikte kullanılmasıyla örülmüştür. Kemerlerde bir sıra taş, üç sıra tuğla almaşık teknikle kullanılmış, ayrıca taşlar arasına dikine tuğlalar yerleştirilmiştir.

FOTOĞRAF GALERİSİ

KONUM BİLGİLERİ
SARI SALTUK TÜRBESİ