SÜLEYMAN PAŞA MEDRESESİ HAKKINDA

Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Paşa’nın İznik’te yaptırdığı medrese sütunlar üzerine kubbeli ve bir yanı açık geniş kemerli yüksek revaklar arasında kubbeli on bir hücre ve tromplar üzerine büyük kubbeli dershaneden ibarettir. Hücrelerden biri arkadan bir koridorla tuğla ile bir sıra kesme taştan örülmüştür.  Kubbeler kiremit örtülüdür. Eyvansız ve asimetrik planı, sağda ve solda, arkada bir koridorla köşelere bağlanan hücre revakları ve hücrelerin sıralanışı, her hücrede bulunan dikdörtgen ve yuvarlak pencereler ve değişik nispetleri ile Selçuklulardan farklı yeni bir medrese mimarisinin doğuşunu haber vermektedir. Altında iç içe üç yıldız biçiminde enginar göbekli küçük havuzu ile bugün yıkılmış olan tromplu giriş kubbesi Bizans başlıklı iki sütuna dayanan kemerle derin bir eyvana açılmaktadır. Yanlarda doğuda üç, batıda dört adet medrese hücresi sıralanmıştır. 749(1348) tarihli vakfiyesinden anlaşıldığına göre, Rumeli Beyberbeyi Lala Şahin Paşa tarafından 740(1349) tarihinde yaptırılmıştır. Bugün tarihsel el sanatlarına özgü bir ticaret mekanı olarak düzenlenmiştir.

 

FOTOĞRAF GALERİSİ

KONUM BİLGİLERİ
SÜLEYMAN PAŞA MEDRESESİ