ŞEYH KUTBUDDİN CAMİ  VE TÜRBESİ HAKKINDA

ŞEYH KUTBUDDİN CAMİ  

İznik ilçe merkezinde Nilüfer Hatun imareti karşısında cami ve bitişiğinde türbe bulunmaktadır. Türbede, Mehmet Muhittin mezarı bulunmaktadır.  Mehmet Muhittin babası ünlü Şeyh Kutbuddin-i İzniki’dir; kendisinin doğum yeri ve tarihi hakkında bilgimiz yoktur.

Kare planlı, pandantif kubbeli türbenin girişi doğu duvarda, eksenden güneydedir. Kuzey, güney ve batı duvarda eksende, doğu duvarda eksenin güneyinde birer pencere vardır. İçte, güneydeki pencereye simetrik iki dikdörtgen niş yer alır. Türbeyi örten kubbe sağır onikigen bir kasnak üzerinde yükselmektedir, üzeri kiremitle kaplıdır. Türbe ve caminin yaptıranı hakkında açık ve kesin bir bilgi yoktur. Camin İbrahim Paşa tarafından 1496 yılında, Türbenin ise Halil Paşa tarafından yaptırıldığı öne sürülmektedir.

Kare planlı cami ile ona dek eksende kuzey batıda bitişik kare planlı türbe yer alır. Orijinal Cami yıkılmıştır. Cami 2004 yılında aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir.

ŞEYH KUTBEDDİN TÜRBESİ

 Şeyh Kutbeddin Camisi’nin kuzeybatısında yer almaktadır. Kitabesinin bulunmaması nedeniyle inşa tarihi, yapanı ve yaptıranı kesin olarak belirlenememiştir. Türbedeki iki yatırdan biri Şeyh Kutbeddin–i İzniki’nin oğlu Mehmed Muhyiddin’in sandukasıdır. Bugün bulunamayan mezar taşında, ölüm tarihinin 1480 olarak okunduğu kaynaklarda yer almaktadır. Türbenin, bitişiğindeki camiden daha önce Çandarlı Hayreddin Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa tarafından 1418 yılından sonra inşa edilmiştir. Türbe kare planlı tek mekanlıdır. İstalaktitlerle geçilen oniki kenarlı kasnağın taşıdığı, üzeri kiremitle kaplı kubbeyle örtülüdür. Girişi doğudaki kapıdandır. Duvarların her birinde dikdörtgen, sivri kemer alınlıklı birer pencere yer almaktadır. Doğudaki pencere alınlığında palmet motifleri görülmektedir.  Güney duvarında pencerenin iki yanında birer niş bulunmaktadır. İç kısmında zeminden başlayan dört sivri kemer duvarlarda farklılık oluşturmaktadır. Tüm yüzeyler sıvalı ve beyaz kireç badanalıdır. Türbe beden duvarları ve kasnağı bir sıra taş, iki sıra tuğla örülü olup, taşlar arasında birer dikey tuğla görülmektedir. Pencere kemerleri bir taş üç tuğladan oluşmaktadır. Saçaklar tuğlayla örülmüş çark dişi motiflidir. 1993 yılı kazı çalışmaları, türbenin güney ve batısındaki hazire bölümünde birçok önemli mezarın açığa çıkmasını sağlamıştır.

 

 

FOTOĞRAF GALERİSİ

KONUM BİLGİLERİ
ŞEYH KUTBUDDİN CAMİ