Yakub Çelebi Cami Türbesi HAKKINDA

İlçenin güneyinde Maltepe Mahallesi’ndedir. Yakub Sokak’tan ulaşılmaktadır. Yapı I. Murad Hüdavendigar’ın 1359 doğumlu oğlu Yakub Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Yakub Çelebi, Karamanoğlu Beyliği seferine ve Kosova Savaşı’na katılmış başarılar kazanmış bu nedenle Yakub Paşa unvanını almıştır. 1389’da babasının şehit düşmesi üzerine tahta geçen Yıldırım Bayezid tarafından kendine rakip olur endişesi ile 30 yaşında boğdurulmuş; cesedi Bursa’da babasının türbesine nakledilmiştir. Yapının inşa kitabesi bulunmamaktadır. 1359-1389 yılları arasında yaşadığı bilinen Yakub Çelebi tarafından zaviye olarak yapıldığı bilinmektedir. 1919 yılına kadar imaret olarak görev yapan yapı, 1934-1935 yıllarında müze deposu olarak kullanılmıştır. Bir süre metruk kalan zaviye 1963 yılındaki restorasyondan sonra cami olarak hizmet vermektedir. Zaviyenin revak kısmı ile birlikte uzunluğu 19,03 m., genişliği 20,61 m. kuzey güney uzantılı olarak yapılmıştır. Doğu batı uzantılı revak kısmı köşelerde gönyeli, ortada ters T iki yığma ayak arasına konmuş antik döneme ait mermer sütun ve başlıklar birbirine beş sivri kemerle bağlanmıştır. Revakın iki yanında da birer kemer yer almaktır. Gergileri ahşaptandır. Beş eşit bölüme ayrılan son cemaat mahalli beş aynalı tonozla örtülüdür. Ortada bir kapı iki yanda birer pencere yer almaktadır. Sivri kemerli ve alınlıklı kapıdan iki basamaklı merdiven ile sahınlığa girilir. Sahınlık yanlara ilave edilen basık kemerlerle, üçgenli kuşağa, oradan da kubbeye geçilerek örtülmüştür. Buradan sivri kemerle ayrılan ibadet mahalline, doğu ve batıdaki birer kapı boşluğu ile de yan mekanlara geçilmektedir. İbadet mahalli kare planlı olup üçgenli kuşak üzerinde yükselen kubbe ile örtülüdür. Güneyde iki alt bir üst pencere, doğu ve batıdaki duvarlarda birer alt birer de üst pencere ile ışık almaktadır. Güney duvarının ortasında mihrap nişi bulunmaktadır. Yan mekanlar kare planlı olup, tonozla örtülüdür güneyde birer alt pencere, doğu ve batı duvarlarında ise birer ocak nişi bulunmaktadır. Son cemaat yerini örten düz saçak ortada bir set şeklindedir. Yanlar kırma, ortada piramidal çatı ile örtülüdür. Giriş sahınlığı on iki köşeli, ibadet mahalli on altı köşeli kasnak üzerinde kiremit örtülü kubbeleri taşımaktadır. Kasnakta üç adet yuvarlak kemerli şebekeli pencere yer almaktadır. Zaviye bir sıra kesme köfeki taşı, bu taşlar arasında dikine konmuş tuğlalar ve üç sıra tuğla dizisiyle örülmüştür. Son cemaat ibadet mekanı üç sıra, yan kanatlar ise iki sıra çark dişi saçakla bitmektedir. Zaviye 1963 restorasyonunda ciddi değişikliklere uğramış, kubbedeki fener kaldırılmış, iç kısım süsleme sanatı görülmeyecek şekilde sıvanmıştır. Yuvarlak mihrap nişinin batısında ahşap bir minber, doğuda bir vaiz kürsüsü ilave edilerek camiye çevrilmiştir.

Yakub Çelebi Türbesi: Yakub Çelebi Camisi’nin 5,5 m. kuzeybatısındadır. Dıştan 6,45 m. kenar uzunluğu bulunan kare planlı türbe I. Murad Hüdavendigar’ın oğlu Yakub Çelebi için yaptırılmıştır. 1359 yılında dünyaya gelen Yakub Çelebi, 1389’da babasının Kosova Savaşı’nda şehit düşmesi üzerine, tahta geçen Yıldırım Bayezid tarafından kendisi ile taht mücadelesine girecek endişesiyle boğdurularak, cesedi. Bursa’da babasının Çekirge’deki türbesine nakledilmiştir. Bu türbenin sembolik olduğu düşünülmektedir. Türbenin köşelerinde gönyeli örme ayaklar yer almaktadır. Bunlar birbirine gergili, yastıklı sivri kemerlerle bağlanmıştır. Kemerler tek sıra kesme taş, üç sıra tuğla ile örülmüştür. Üzeri pandantifli kubbeyle kaplı olup, kiremitle örtülüdür. İki sıra çark dişli saçaklıdır. Zeminden aşağıda kalan bölümde doğu batı uzantılı basit bir sanduka yer almaktadır. Türbenin batısı duvarla sonradan örülerek kapatılmıştır. Kitabesi olmayan türbe ve sandukanın 13899 yılından önce yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.

FOTOĞRAF GALERİSİ

KONUM BİLGİLERİ
YAKUB ÇELEBİ CAMİ TÜRBESİ