YENİŞEHİR KAPI HAKKINDA

 İznik’ten Yenişehir ve Bursa yönüne giden yolun başındaki Yenişehir Kapısı, Roma döneminde MS. 1.yüzyılda İmparator Cladius zamanında yapılmıştır. Çeşitli dönemlerde tahrip olmuş ve onarılmıştır. Yenişehir Kapı diğer iki kapı gibi üç kısımdan oluşmaktadır. Dıştan kente ilk girişi sağlayan kapı ön sura bağlıdır, batı kısmı şipolyen parçalardan yapılmış olup surla birleşiktir ve doğu kısmı küçük bir surla bağlantılıdır.  Kapının batısındaki duvarda tuğla kemerli, kemer konturu testere dişi biçiminde içi tuğla ile örülerek kapatılmıştır. Buradaki kapının ahşaptan iki kanatlı olduğu izlerden anlaşılmaktadır. Ana sura ait orta kapı, dış kapıdan 10,75 m. kuzeyde ve bugün oldukça sadedir. Yanları yıkılmış, yapılan ilavelerle sur duvarları ile birleşmiş olan kapı tek açıklık halindedir. 3,50 m. genişliği 5,05 m. yüksekliği ve 3,95 m. derinliği olan kısımla birlikte uzunluğu 9,55 m.’dir. Roma dönemine ait kesme taşlardan yapılmış kapının üzerindeki kemerin konturları dışa açıktır. Üzerinde sade bir silme vardır. Kapının üst kısmı tamamen yıkılmış olduğundan hiçbir özelliği belli değildir. Kapının içindeki bir  aşağıya doğru uzanmaktadır. Bu açıklığın aşağı yukarı hareket eden demir parmaklıklı kapının yuvasından günümüze ulaşan bölümdür. Bu yarık 0,21 m.’dir. Doğuda tuğladan örülmüş silindirik kule iki kat halinde ve üstü kubbe ile örtülmüştür. Batıdaki kulenin yalnızca temellerine ait izler kalmıştır. Orta kapıda görülen kitabe izleri Lefke Kapı’daki kitabenin burada da yer aldığını belgelemektedir. İç kapıya kare avludan geçilerek ulaşılmaktır. Bunun da şipolyen antik parçalarla örüldüğü fakat günümüze çok az izin kaldığı belgelenmiştir. Orta kapıdan 11,35 m. kuzeyde sadece kalıntıları günümüze ulaşan iç kapının bir ayağının eni 2,10 m. kalan kısmının yüksekliği 2,70 m. ölçülmüştür. Kapı çevresinde yerlerde kiklopik rekristalize kalker ve mermer bloklar yer almaktadır. Yenişehir Kapı ve Lefke Kapı’sı arasındaki sur doksan derecelik bir açı ile dönmektedir. Açının bu köşesindeki bir kule içerisinde de Aziz Mikhael’in at üzerinde büyük bir fresko tahrip edilmiştir. İznik surlarının göl kıyısında kalan uzak kesimlerinde de Laskarisler döneminde diğerlerinden daha alçak bir ön sur yapılmış ve bunun önüne de gölün suyundan yararlanılarak bir su hendeği kazılmıştır.

FOTOĞRAF GALERİSİ

KONUM BİLGİLERİ
YENİŞEHİR KAPI